PolishEnglishUkraineChinaRussiaIndia

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
Jak wygląda w obecnych czasach cięcie cesarskie ?

Polskie Towarzystwo Ginekologów i położników (PTGiP) wyróżnia 4 rodzaje trybów wykonania cięcia cesarskiego planowe, pilne, naglące i natychmiastowe.

Cięcie cesarskie planowe

Występuje wtedy, kiedy lekarz ginekolog prowadzący pacjentkę ustalił wskazanie do zakończenia ciąży metodą operacyjną.

Planowe cięcia cesarskie mogą też wynikać ze wskazań poza położniczych, do których zaliczamy wskazania:

  • kardiologiczne,
  • ortopedyczne
  • czy psychiatryczne.

Te ostatnie są najczęściej definiowanego jako tokofobia, czyli lęk przed odbyciem porodu siłami natury.

Pacjentki prowadzone przez lekarzy z CMŻ mają termin uzgadniane bezpośrednio przez lekarza prowadzącego.

Pacjentki, które prowadzą ciąże poza CMŻ muszą się umówić na kwalifikację do cięcia cesarskiego przez lekarza CMŻ w ramach porady refundowanej przez NFZ. Zadzwoń do przychodni i poproś o wizytę kwalifikującą do cięcia cesarskiego - 22 25 59 900

Wizyta ta ma na celu weryfikację wskazań, zaplanowanie cięcia cesarskiego i w przypadku ciąż wysokiego ryzyka zaplanowanie specjalistycznej opieki okołoporodowej.

Następnie pacjentka kierowana jest na konsultację anestezjologiczną. Konsultacja ta służy temu, by w spokojnych warunkach anestezjolog mógł zbadać pacjentkę, aby ustalić najbezpieczniejszą metodę znieczulenia, poinformować na czym polega wybrana metoda i jaki może mieć przebieg, a jeśli to niezbędne – zmodyfikować stosowane leczenie.

Najczęściej proponowanym rodzajem znieczulenia jest znieczulenie podpajęczynówkowe – gdzie pacjentka pozostaje przytomna i świadomie bierze udział w narodzinach dziecka.

Drugim rodzajem znieczulenia, które jest wybierane zdecydowanie rzadziej ze względu na stan pacjentki, jest znieczulenie ogólne, podczas którego pacjentka ma zniesioną świadomość – tzn. śpi. W trakcie takiego znieczulenia pacjentka jest zaintubowana.

Podczas wizyty anestezjologicznej warto pytać o wszelkie wątpliwości. Jest to czas, kiedy na spokojnie można dopytać się o wszelkie aspekty znieczulenia oraz o postępowanie przeciwbólowe stosowane po operacji.

Lekarz anestezjolog weryfikuje też kompletność badań do porodu.

Szczególnie ważna jest potwierdzona dwukrotnie grupa krwi lub krew karta

Poród wiąże się z dużym ryzykiem krwotoku i koniecznością okołoporodowego toczenia krwi. Aby móc krew toczyć bezpiecznie grupa krwi powinna być oznaczona dwa razy w życiu.

W naszej Przychodni możesz w szybki i łatwy sposób wyrobić sobie Krew Kartę.

Pozostałe wymagane badania do porodu znajdziesz na stronie Szpitala św, Zofii

Cięcie cesarskie ze wskazań nieplanowych

Jest to cięcie nieplanowane, gdzie pierwotnie zakładano, że poród odbędzie się siłami natury, jednak z powodu zagrożenia dla życia bądź zdrowia matki lub dziecka zdecydowano o konieczności wykonania cięcia cesarskiego.

W zależności od stopnia zagrożenia matki i/lub płodu wyróżnia się tryby pilności: pilny, nagłych, naglący i natychmiastowy.

Decyzja o nieplanowym cięciu cesarskim może mieć miejsce na izbie przyjęć, w oddziale perinatologii lub w trakcie porodu.

Pacjentka jest wówczas informowana o wskazaniach do cięcia cesarskiego, zakresie operacji, sposobie postępowania przed i pooperacyjnego, korzyściach i potencjalnym ryzyku związanym z takim sposobem leczenia. Czas trwania rozmowy i szczegółowość omówionych zagadnień jest uzależniona od stanu pacjentki i dziecka.

PTGiP nie definiuje jednoznacznie czasu jak powinien upłynąć od podjęcia decyzji o cięciu do wydobycia dziecka. Lekarz dyżurny oceni stan zagrożenia i pokieruję całym zespołem tak, aby operacja przebiegła najsprawniej jak to możliwe w danej sytuacji położniczej.

Brytyjskie wytyczne określają ten czas jako 30 minut dla wskazań natychmiastowych i 75 minut dla wskazań naglących.

Kwalifikacja do znieczulenia odbywa się już w sali operacyjnej przez dyżurnego anestezjologa w porozumieniu z lekarzem położnikiem.

Jeśli jest to możliwe znieczulenie wykonane jest techniką podpajęczynówkową (pacjentka jest przytomna), ale może się zdarzyć, że będzie konieczne wykonanie znieczulenia ogólnego. Szczególnie gdy cięcie cesarskie jest wykonywane ze wskazań natychmiastowych np. w przypadku podejrzenia krwotoku, odklejania się łożyska, objawów rzucawki.

Zdarzają się też sytuacje, kiedy pacjentka mimo podania znieczulenia podpajęczynówkowego nie osiąga satysfakcjonującego komfortu znieczulenia. Wówczas również konieczne jest znieczulenie ogólne.

c.d.n.

mgr Katarzyna Jackowiak, pielęgniarka

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje