Bezpieczeństwo danych pacjentów i ciągłości działania Spółki potwierdzone certyfikatami - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Bezpieczeństwo pacjentów Centrum Medycznego „Żelazna” (w tym ich danych) to jeden z ważniejszych aspektów działalności Spółki, dlatego podjęliśmy się wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania. Z radością informujemy, że z sukcesem przeszliśmy proces oceny i otrzymaliśmy certyfikat ISO/IEC 27001 oraz ISO 22301 w zakresie "Udzielanie świadczeń medycznych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym".

Certyfikat ISO/IEC 27001 oraz ISO 22301

W kontekście usług medycznych nasza certyfikacja koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania związanej z pacjentami, danymi medycznymi, systemami informatycznymi i innymi aspektami istotnymi dla świadczenia bezpiecznych usług zdrowotnych.

Realizacja wdrożonych standardów wymaga od nas:

  1. Identyfikacji i oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji w kontekście udzielania świadczeń medycznych.
  2. Wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, procedur i kontroli mających na celu ochronę informacji medycznej przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub naruszeniem poufności.
  3. Zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych medycznych.
  4. Stworzenia scenariuszy postępowania w sytuacjach kryzysowych, aby zapewnić ciągłość działania Spółki w sytuacjach awaryjnych oraz aby chronić ją przed negatywnymi konsekwencjami takich sytuacji.
  5. Prowadzenia regularnych audytów wewnętrznych i przeglądów w celu monitorowania i doskonalenia skuteczności naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania.

Otrzymanie certyfikatów potwierdza nasze zaangażowanie w minimalizowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji, w tym w obszarze danych medycznych. Dążymy do tego, aby każdy aspekt naszej działalności przyczyniał się do utrzymania najwyższych standardów ochrony danych, co stanowi nieodłączną część naszej misji dbania o dobro
i zaufanie naszych pacjentów.

 

certyikatISO

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje