Polityka i cele jakości - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
(system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 i system zarządzania antykorupcyjnego zgodny z ISO 37001:2016)

 • świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie w sposób bezpieczny, profesjonalny i kompleksowy, zapewniający traktowanie pacjenta jak partnera w procesie leczenia oraz spełnianie i wyprzedzanie jego oczekiwań,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • troska o rozwój i zadowolenie pracowników,
 • przejrzystość, transparentność działań organizacji oraz stosowanie zasady „zero tolerancji” wobec korupcji.

CELE Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • podnoszenie jakości oferowanych usług medycznych i zwiększanie ich bezpieczeństwa, m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych,
 • uzyskiwanie zadowolenia klientów,
 • osiąganie satysfakcji zawodowej pracowników,
 • rozszerzanie zakresu świadczonych usług,
 • realizowanie celów biznesowych CMŻ takich jak: osiąganie planowanej sprzedaży usług medycznych, zapewnienie płynności finansowej oraz generowanie zysku dla rozwoju Spółki,
 • budowanie etycznego wizerunku organizacji odpowiedzialnej, przyjaznej klientom i cieszącej się zaufaniem społecznym,
 • podnoszenie świadomości pracowników, pacjentów oraz podmiotów współpracujących w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania, spełnienia jego wymagań (w tym wymagań prawnych) oraz systematycznego umacniania pozycji CMŻ na rynku usług medycznych.

Ponadto pragniemy zapewnić o:

 • ustanowieniu kompetentnych i niezależnych osób odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożonym systemem zarządzania antykorupcyjnego
 • otoczeniu ochroną osób zgłaszających w dobrej wierze podejrzenie zdarzenia korupcyjnego
 • stosowaniu określonych sankcji w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych.

Prezes Zarządu
Wojciech Puzyna dr n. med.

 

W naszym Szpitalu funkcjonuje Zespół ds. Rozwiązywania Zagadnień Etycznych
Do jego zadań należy w szczególności:

 1. Doradztwo i konsultacje przy rozwiązywaniu problemów natury etycznej związanych z postępowaniem w sprawach dotyczących Pacjentów
 2. Promowanie pożądanych postaw etycznych i zapobieganie niewłaściwemu postępowaniu.

Tryb zgłaszania wniosków do Zespołu:

 1. Zgłaszanie wniosków i problemów do Zespołu może odbywać się przez:
  • Zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Zgłoszenie pisemne do Sekretariatu Centrum Medycznego „Żelazna” w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Rozwiązywania Zagadnień Etycznych
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
  • telefon kontaktowy,
  • adres korespondencyjny/kontaktowy wnioskodawcy (tradycyjny lub mailowy w zależności od wyboru wnioskodawcy)
  • opis problemu
 3. Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje