PolishEnglishUkraineChinaRussiaIndia

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
Sala operacyjna

Po przyjęciu do Bloku Operacyjnego pacjentka prowadzona jest do sali operacyjnej, gdzie pielęgniarka anestezjologiczna, anestezjolog oraz instrumentariuszki zbierają krótki wywiad – kluczowe informacje niezbędne do przeprowadzenia operacji i wykonania znieczulenia.

Jakich pytań można się spodziewać?

 • Ponowne sprawdzenie tożsamości – pytanie o godność pacjentki.
 • Czy występują alergie na leki, na jodynę?
 • Kiedy był spożywany ostatni posiłek?
 • Czy w ostatnim czasie stosowane było leczenie przeciwkrzepliwe? (acard, zastrzyki w brzuch)
 • Czy była podpisana umowa z Bankiem Krwi Pępowinowej?
 • Czy był wykupiony żel na zrosty?
 • Który jest obecnie tydzień ciąży?
 • Kto się urodzi? Chłopiec czy dziewczynka?

Anestezjolog wykonujący znieczulenie może zadać jeszcze dodatkowe pytania np. o istniejące choroby i stosowane leczenie.

Kolejną osobą, która będzie pozyskiwać informacje od pacjentki jest pielęgniarka neonatologiczna/lekarz neonatolog.

Pytania będą dotyczyć zgód na postępowanie z noworodkiem:

 • zgoda na podanie witaminy K,
 • zgoda na szczepienia,
 • zgoda na wykonanie zabiegu credego,
 • zgoda na wykonanie badań przesiewowych

Badania te są wykonywane, ponieważ obejmują szereg chorób, które nie dają objawów po urodzeniu, a nie leczone prowadzą do upośledzenia rozwoju umysłowego i fizycznego.

W skład panelu obecnie badanych chorób należą:

 • wrodzona niedoczynność tarczycy (1:4000 noworodków),
 • fenyloketonuria (1:8000),
 • mukowiscydoza (1:2500),
 • wrodzony przerost nadnerczy,
 • deficyt biotynidazy,
 • oraz 23 różne wrodzone wady metabolizmu.

Od kwietnia 2021 r. pakiet ten obejmuje też w naszym Szpitalu badanie w kierunku SMA (rdzeniowy zanik mięśni).

Każdy noworodek na także przeprowadzane badanie przesiewowe słuchu)

Wszelkie proponowane zabiegi są standardem w postępowaniu z noworodkiem i są podyktowane dobrem małego pacjenta. Jeśli jest potrzeba są przeprowadzane dodatkowe rozmowy mające na celu wyjaśnić istotę proponowanych zabiegów oraz rozwiać wątpliwości jakie mogą się u pacjentki pojawić.

Decyzja mamy dotycząca postępowania wobec jej dziecka jest uwzględniona w postępowaniu, odnotowana w dokumentacji medycznej i szanowana przez personel.

Zaskoczeniem może być tempo podejmowanych przy pacjentce działań oraz ile osób jest bezpośrednio zaangażowanych w operację cesarskiego cięcia - anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna, instrumentariuszka czysta i lotna, główny operator, lekarz asystujący do operacji, pielęgniarka neonatologiczna, lekarz neonatolog – 8 osób.

Wszystkie te osoby są niezbędne do zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków przeprowadzania operacji oraz zapewnienia opieki kobiecie rodzącej i jej dziecku.

Przez nadane tempo oraz ilość personelu pacjentka może czuć się zagubiona w sali operacyjnej – warto skupić się wtedy na jednej osobie – anestezjologu lub pielęgniarce anestetycznej, którzy zawsze wyjaśnia wszelkie wątpliwości i krok po kroku opowiedzą co jest właśnie wykonywane i czego się dalej spodziewać.

Gdy już niezbędne informacje i zgody zostały zebrane – można rozpocząć znieczulenie.

c.d.n.

mgr Katarzyna Jackowiak, pielęgniarka

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje