PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
 • Termin: trwa nabór

Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii w szczególności wstępnej oceny narządów jamy brzusznej oraz miednicy mniejszej i narządu rodnego kobiety (w tym ciężarnej, rodzącej i położnicy), z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

W programie kursu:

 • badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej
 • ultrasonograficzna ocena macicy, szyjki macicy, przydatków
 • zastosowanie technik obrazowania dopplerowskiego w diagnostyce nieprawidłowości w obrębie przydatków, macicy i błony śluzowej macicy
 • technika wykonywania i zasady asystowania przy sono HSG oraz innych zabiegach ginekologicznych wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii
 • diagnostyka ultrasonograficzna ciąży o nieznanej lokalizacji
 • obowiązujące standardy wykonywania badania ultrasonograficznego w położnictwie w ciąży niskiego ryzyka
 • diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie z elementami diagnostyki prenatalnej
 • wykorzystanie diagnostyki ultrasonografii dopplerowskiej w położnictwie; charakterystyka przepływu krwi w tętnicy pępowinowej, tętnicy środkowej mózgu, przewodzie żylnym, cieśni aorty, tętnicach macicznych kobiety ciężarnej; wskaźnik mózgowo-pępowinowy, (CPR, The fetal cerebroplacental ratio); ocena patologicznych przepływów
 • rozpoznawanie stanów klinicznych i wyników badań ultrasonograficznych w położnictwie, które odbiegają od normy i wdrażanie odpowiedniego postepowania – skierowanie na badanie konsultacyjne lub hospitalizację
 • badanie ultrasonograficzne w ciąży wielopłodowej
 • badanie ultrasonograficzne kobiety rodzącej

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona położna po ukończeniu kursu specjalistycznego diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych

 • Przeprowadzenie wstępnej przesiewowej oceny ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej (wątroby, dróg żółciowych, trzustki, nerek, pęcherza moczowego), których choroby najczęściej występują w przebiegu ciąży lub współistnieją ze schorzeniami narządu rodnego.
 • Wykonać i zinterpretować podstawowe badanie ultrasonograficzne u kobiety w różnych okresach życia narządu rodnego i narządów sąsiadujących w miednicy mniejszej z zastosowaniem różnorodnych technik oraz opisać wynik badania.
 • Przeprowadzenie i interpretacja badań ultrasonograficznych w diagnostyce ciąży niskiego ryzyka wraz z oceną prawidłowości jej rozwoju i opisem wyników badania.
 • Przeprowadzenie i interpretacja badania ultrasonograficznego w połogu wraz z opisem wyniku badania.
 • Określenie w jakich stanach klinicznych, przy jakich podejrzeniach i przy uzyskaniu, jakich obrazów powinno być wykonane konsultacyjne badanie ultrasonograficzne czy też należy skierować pacjentkę do lekarza bądź do szpitala.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (70 h)
 • część praktyczną (130 h)

Wymagane dokumenty:

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje