PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Szkolenie specjalizacyjne dla położnych

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze (program dla położnych)

W ramach kursu gwarantujemy:
 • realizację programu kształcenia w 15 miesięcy;
 • realizację programu kształcenia z wykorzystaniem samokształcenia, które stanowi 20 % z ogólnej liczby godziny określonych dla ww. specjalizacji;
 • zaliczenie modułów, jednostek modułowych i szkolenia praktycznego i zwolnienie z obowiązku ich odbywania, jeżeli pielęgniarka lub położna posiada ukończone różne formy kształcenia, o których mowa w § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

UWAGA!

Do ukończenia specjalizacji wymagane jest również ukończenie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne (program dla położnych)!

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Zajęcia teoretyczne poprowadzą wykwalifikowani wykładowcy, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 • Szkolenie praktyczne odbędzie się Szpitalu Specjalistyczny św. Zofii - placówce położniczo-ginekologicznej o III stopniu referencyjności w zakresie perinatologii, w której rodzi się najwięcej dzieci na Mazowszu.
 • Od 2017 roku w Szpitalu działa I Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, prowadząca działalność badawczą i naukową.

Specjalizacja ginekologiczno-położnicza ma na celu przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu wynosi 854 godziny dydaktyczne, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 522 godziny dydaktyczne,
 • zajęcia praktyczne – 332 godziny dydaktyczne.

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić położna, która:

 • posiada prawo wykonywania zawodu;
 • pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 • została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie o stażu pracy

Koszt: w krótce

Uwaga! Możliwe jest dofinansowanie z WOIPiP.

Przewidywany termin rozpoczęcia spcjalizacji "Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze": 7.10.2023 – 30.04.2025

 

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje