Badania laboratoryjne - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Laboratorium oferuje Państwu: szeroki panel badań diagnostycznych, wykonywanych w ramach pracowni hematologii, biochemii klinicznej, serologii, układu krzepnięcia krwi, immunologii, analityki ogólnej, oraz z zakresu mikrobiologii. Jest w pełni skomputeryzowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

Wiarygodność naszych badań zapewniają:

 • postępowanie według „dobrej praktyki laboratoryjnej”
 • wewnątrzlaboratoryjny system kontroli jakości
 • uczestnictwo w programach zewnętrznych przeprowadzanych przez:
  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź)
  • międzynarodową kontrolę Hematologiczną - IQAS
  • międzynarodową kontrolę w zakresie Chemii Klinicznej, Koagulologii i Immunologii - Labquality
  • nad poprawnością badań serologicznych kontrolę sprawuje RCKiK i Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Pacjenci ze skierowaniem na badania z innych placówek medycznych lub wykonujący badania dodatkowe bez skierowania, mają możliwość odpłatnego pobrania badań.

 

GODZINY PRACY PUNKTU POBRAŃ


Slide
justyna_filipek

Badania laboratoryjne i mikrobiologiczne u osób dorosłych pobierane są w Przychodni przy ul. Żelazna 90
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 7:30-10:00 oraz 15:00 - 19:00
SOBOTA: 8:00 - 13:00
Badania Laboratoryjne i mikrobiologiczne u Dzieci, pobierane są w Przychodni przy
ul. Nowolipie 25

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 8.00 - 9.00 oraz 13.00 - 14.00
Prosimy o wcześniejsze zapisanie dziecka

W celu jednoznacznej identyfikacji materiału do badań (opis próbek) prosimy o okazanie,
w punkcie pobrań, dokumentu tożsamości.

ODBIÓR BADAŃ


Slide
justyna_filipek

Wyniki badań można odbierać w recepcji Przychodni przy ul. Żelaznej 90 w godzinach otwarcia Centrum Medycznego.

Wybrane wyniki badań są dostępne online na stronie internetowej: https://www.alablaboratoria.pl/view/wyniki-online

Aby otrzymać wyniki:

- Wybierz miasto w którym zostało pobrane badanie: Warszawa
- Wybierz laboratorium: Szpital Żelazna
- Wpisz indywidualny kod badania nadany podczas pobrania materiału na badanie.
- Kliknij na przycisk „Pobierz wynik”

Warto wiedzieć:

Droga Pacjentko Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych zależy od wielu czynników, wśród których bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie do badania oraz sposób i czas pobrania próbek.

Nieprawidłowe przygotowanie do badań oraz pobranie próbek może spowodować uzyskanie wyniku badania, który nie będzie odpowiadał faktycznemu stanowi organizmu i utrudni lekarzowi ocenę stanu zdrowia. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

W razie wątpliwości zalecamy zapytanie swojego lekarza lub pracownika laboratorium o prawidłowe przygotowanie się do badań oraz poprawny sposób pobierania próbek.

Telefon do laboratorium: 22 25 59 908 lub rejestracja Przychodni 22 25 59 900

Badanie laboratoryjne krwi

W celu zapewnienia poprawnej interpretacji wyników, zaleca się pobieranie krwi do badań rutynowych w godzinach rannych (7.30-10.00), na czczo (w miarę możliwości pacjent nie powinien przyjmować posiłku od godz. 18.00 do rana). Rano przed badaniem należy wypić szklankę wody niegazowanej.

W zależności od celu badania, dopuszcza się możliwość pobierania materiału w innych porach, z zaznaczeniem godziny pobrania.

Pacjent przed pobraniem krwi powinien w miarę możliwości odpocząć w pozycji siedzącej.

Badania wymagające skierowania od lekarza kierującego to m.in. test obciążenia po podaniu 75 g glukozy oraz leku metoklopramidu.

Na w/w. badania pacjentki powinny zgłaszać się w godzinach 7:30 – 8:30.

Pacjentki w trakcie testów (test obciążenia glukozą 75 g, test po podaniu metoklopramidu, test insulinowy) na kolejne pobrania po 1h, 2h mogą wejść poza kolejnością do gabinetu pobrań.

Przygotowując się do wyżej wymienionych testów należy być na czczo, po wypoczynku nocnym.

Badanie trwa 2 godziny. Wymagane jest spędzenie tego czasu w poczekalni obok punktu pobrań. W tym czasie zaleca się powstrzymanie od wysiłku (chodzenia), gdyż wpływa on na wyniki testu, jak również spożywania posiłku, przyjmowania płynów, palenia papierosów.

Badanie polega na trzykrotnym pobraniu krwi żylnej i oznaczeniu poziomu glukozy/insuliny.

Badania, które należy pobierać na czczo z uwagi na zmiany po posiłku:

 • fosfor
 • glukoza
 • insulina
 • kortyzol
 • kwas foliowy
 • test tolerancji glukozy
 • parametry gospodarki lipidowej (TG, HDL)
 • peptyd C
 • żelazo

Badania, które należy pobierać rano z uwagi na rytm dobowy:

 • ACTH
 • aldosteron
 • cynk
 • DHEA
 • erytropoetyna
 • estriol
 • fosfor
 • FSH
 • hormon wzrostu
 • kortyzol
 • LH
 • miedź
 • potas
 • prolaktyna
 • PTH
 • testosteron
 • TSH
 • żelazo
 • 17-OH-progesteron

Badania zalecane do pobrania rano na czczo:

 • AST
 • ALT
 • ALP
 • białko całkowite
 • bilirubina
 • kreatynina
 • kwas moczowy
 • LDH
 • Magnez
 • Mocznik
 • morfologia krwi obwodowej
 • OB
 • parametry koagulologiczne (PT, APTT, fibrynogen)
 • prolaktyna
 • wapń

Badanie laboratoryjne moczu: Przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikania znacznych wysiłków fizycznych lub długotrwałych marszów.

Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych.

W okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji wykonywanie badań mikroskopowych osadu moczu nie powinno być wykonywane i należy rozważyć, czy w tym okresie nie należy odstąpić od badania.

Materiał do badania należy dostarczyć w specjalnie przeznaczonym do tego jednorazowym pojemniku. Pojemnik należy dokładnie podpisać (imię, nazwisko, wiek, godzina pobrania).

Do badań mikrobiologicznych pojemnik musi być jałowy, otwarty bezpośrednio przed użyciem, nie należy dotykać wewnętrznych powierzchni pojemnika.

Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów sąsiadujących z ujściem cewki moczowej przy użyciu wody i mydła.

W przypadku, kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do naczynia (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory) mocz należy pobrać do specjalnego plastikowego woreczka, założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki dostępne są w aptekach.

Najczęściej stosuje się pobranie moczu drogą mikcji, ze środkowego strumienia (należy oddać pierwszą porcję moczu do toalety, zaś kolejną oddać do pojemnika), aczkolwiek czasem istnieją wskazania do pobrania pierwszej oddanej porcji moczu, np. wykrywanie Chlamydia trachomatis.

Pobrany materiał powinien być dostarczony do gabinetu zabiegowego w ciągu maksymalnie 2 godzin, o ile jest przechowywany w chłodnym miejscu.

Pierwsza poranna próbka moczu jest uważana za standardową próbkę do badania ogólnego moczu. Mocz przed pobraniem podlega kilkugodzinnej (zazwyczaj 8 - godzinnej) nocnej inkubacji w pęcherzu moczowym.

Pobranie moczu ze środkowego strumienia: Pierwszą porcję moczu wydalić do toalety, następnie, bez przerywania mikcji, ok. 50 - 100 ml oddać do wcześniej przygotowanego naczynia, końcową porcję moczu oddać do toalety.

Pojemnik z pobraną próbką należy jak najszybciej zamknąć. Przypadkowa (przygodna) próbka moczu – oddana o dowolnej porze dnia w dowolnej objętości, bez przygotowania chorego. Jest wykorzystywana do badań ze wskazań doraźnych na zlecenie lekarza.

Dobowa zbiórka moczu: Mocz należy zbierać do suchego, czystego, wystarczająco dużego naczynia (ok. 2 - 2,5 l).

Laboratorium dysponuje pojemnikami z podziałką.

Zbiórkę należy rozpocząć w godz. rannych (np. 7.00) i zakończyć dnia następnego o tej samej godzinie:

 • pierwszą poranną porcję moczu odrzucić (oddać do toalety)
 • wszystkie następne porcje moczu zbierać do przygotowanego naczynia łącznie z porcją poranną z dnia następnego
 • przez cały czas zbiórki pojemnik z moczem przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu
 • po zakończeniu zbiórki całość zebranego moczu zmierzyć i zapisać objętość (w mililitrach)
 • mocz wymieszać i porcję 30 - 50 ml odlać do pojemnika do badania moczu i dostarczyć do laboratorium

Uwaga: Jeżeli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu oddana w czasie dokonywanej zbiórki nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, badanie nie będzie dokładne. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić zbiórkę w moczu w innym dniu.

Szczegóły postępowania podczas zbiórki dobowej moczu wymagającej konserwacji kwasem solnym (HCl) dostępne w laboratorium.

Badanie laboratoryjne kału: Niewielką ilość (porcja wielkości orzecha laskowego) materiału pobieramy do specjalnego pojemniczka zaopatrzonego w łopatkę.

Istotne jest, aby materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału. Pojemnik należy dokładnie podpisać (imię, nazwisko, wiek, godzina pobrania), zamknąć i umieścić w foliowym woreczku.

Materiał do badania obecności lamblii powinien być świeży. W przypadku dłuższego przechowywania powinien być zamrożony.

Próbkę do czasu dostarczenia do laboratorium należy przechowywać w temperaturze lodówki.

Uwaga: Do badań mikrobiologicznych i mykologicznych należy używać jałowych pojemników a materiał dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

edytuj
Przychodnia w Social Media
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Pracownia USG
Rehabilitacja uroginekologiczna
Rehabilitacja dziecięca
Konsultacje laktacyjne
Wypożyczalnia laktatorów