Test prenatalny veracity - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Test prenatalny veracity to szybkie, czułe i przystępne cenowo badanie prenatalne III generacji NIPT służące wykrywaniu aneuploidii chromosomów i mikrodelecji płodu.

Test prenatalny veracity jest odpowiedni dla ciąż pojedynczych i bliźniaczych i może być wykonywany już od 10 tygodnia ciąży. Bezpieczny zarówno dla matki, jak i płodu, a do jego przeprowadzenia niezbędna jest próbka krwi ciężarnej kobiety. Czułość, swoistość i niezawodność VERACITY została potwierdzona w trzech badaniach walidacyjnych, w ramach których analizie poddano setki próbek.

Jakie choroby pozwala wykryć VERACITY?

ANEUPLOIDIE AUTOSOMALNE

 • zespół Downa (trisomia 21)
 • zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • zespół Patau (trisomia 13)

ANEUPLOIDIE CHROMOSOMÓW PŁCIOWYCH

 • zespół Turnera (monosomia chromosomu X)
 • zespół XXX (trisomia chromosomu X)
 • zespół Klinefeltera (XXY)
 • zespół Jacobsa (XYY)
 • zespół XXYY

MIKRODELECJE 

Test prenatalny veracity to jedyny test na rynku który wykazał w próbach klinicznych współczynniki PPV i FPV na poziomie 100%, czyli poprawnie zidentyfikował wszystkie badane przypadki mikrodelecji i poprawnie wykluczył wszystkie próbki wolne od poszukiwanych delecji.

Jest to też pierwszy test dość czuły aby wykrywać mikrodelecje w ciążach bliźniaczych dwujajowych.

 • zespół DiGeorge’a (22q11.2)
 • zespół monosomii 1p36 (1p36)
 • zespół Smith-Magenis (17p11.2)
 • zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3)

Zalety badania VERACITY:

BRAK RYZYKA

 • Badanie jest nieinwazyjne i wymaga jedynie pobrania krwi z dołu łokciowego, nie niesie więc ze sobą ryzyka dla matki ani płodu.

SZYBKOŚĆ

 • Można je wykonywać już od 10 tygodnia ciąży, gdy frakcja płodowa wolnego DNA w krwi matki powinna przekroczy 4%*, a wyniki są dostępne w ciągu 14 dni roboczych (Poziom frakcji płodowej rośnie przez cały okres trwania ciąży, w przypadku stwierdzenia zbyt niskiego jej poziomu należy pobrać ponownie materiał, pacjentka płaci jedynie za ostateczny wynik ryzyka.)

PEWNOŚĆ

 • Czułość i swoistość w wykrywaniu trisomii płodu > 99%
 • PPV i FPV dla mikrodelecji na poziomie 100%.
 • Jedyny test wykrywający mikrodelecje w ciążach bliźniaczych.
 • Trzy badania walidacyjne, w ramach których analizie poddano kilkaset próbek. Stosowane przez personel medyczny na całym świecie.

Warianty testu VERACITY

UWAGA!

Badanie można wykonać jedynie ze skierowaniem wypełnionym przez Lekarza Ginekologa. Wyniki badań będą przekazywane do Lekarza.

ZOBACZ CENNIK

edytuj
Przychodnia w Social Media