PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
 • Termin: Trwa nabór
 • Cena: 700,00 zł

Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia: Położna obejmie opieką kobietę z cukrzycą w czasie ciąży, porodu i połogu oraz jej dziecko.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym położna powinna m.in.:

 • omówić model opieki medycznej nad kobietą ciężarną z cukrzycą,
 • przygotować kobietę z cukrzycą do zajścia w ciążę,
 • określić cele i metody leczenia kobiety ciężarnej z cukrzycą,
 • przedstawić kryteria wyrównania metabolicznego u kobiety z cukrzycą,
 • przygotować kobietę w ciąży z cukrzycą do badań diagnostycznych,
 • planować i realizować opiekę pielęgniarską nad ciężarną z cukrzycą przedciążową oraz z cukrzycą ciążową,
 • rozpoznawać zagrożenia występujące w ciąży powikłanej cukrzycą,
 • określić na podstawie oceny parametrów USG sposób ukończenia ciąży,
 • przygotować i motywować pacjentkę do skutecznej samokontroli i samoopieki,
 • ocenić stan płodu w czasie porodu poprzez monitorowanie czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy,
 • zapobiegać powikłaniom matczynym i noworodkowym,
 • objąć kompleksową opieką noworodka matki chorej na cukrzycę,
 • udzielić wsparcia emocjonalnego i informacyjnego kobiecie chorej na cukrzycę w czasie ciąży, porodu i połogu.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (46 h)
 • część praktyczną (146 h)

Wymagane dokumenty:

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje