Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
 • Termin: 22-23.11.2022 oraz 6-7.12.2022
 • Cena: 500,00 zł

Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa otrzymuje pielęgniarka, położna, która w zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do podejmowania czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej

W zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki;
 • udzielać samodzielnie określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej obejmujących planowanie, realizowanie, interpretowanie i ocenianie podejmowanych działań;
 • dobierać środki i metody w świadczeniu opieki w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • stosować zasady etyki ogólnej i zawodu oraz prawa pacjenta w świadczeniu opieki nad człowiekiem zdrowym lub chorym w stanie zagrożenia zdrowotnego lub wymagającym wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • doradzać pacjentowi, jego rodzinie i innym członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, monitorowania pacjenta w stanach zagrożeń zdrowotnych, procedur realizowanych w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • prowadzić szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • zapobiegać powikłaniom wynikającym z udzielania czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (wykłady + ćwiczenia - 60 h)
 • część praktyczną (30 h)

Wymagane dokumenty:

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje