PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
  • Termin: Trwa nabór
  • Cena: 800,00 zł

Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE

Cel kształcenia: Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Ogólne efekty kształcenia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne otrzymuje pielęgniarka, położna, która w zakresie wiedzy:

  • szczegółowo charakteryzuje i krytycznie analizuje, zakres i charakter badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;
  • przedstawia zasady gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta, dokumentowania wyników badania;

W zakresie umiejętności potrafi:

  • wykonać kompleksowe badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;
  • krytycznie analizować, dokumentować informacje zgromadzone metodą badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wykorzystywać dla potrzeb opieki pielęgniarskiej

Kurs obejmuje:

  • część teoretyczną (75 h)
  • część praktyczną (staże w Oddziale Neurologii lub Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych - 25 h)

Wymagane dokumenty:

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje